Därför överklagar Adil Bouafif dopningsdomen

Intervjuer  

Adil Bouafif, som stängts av för bloddopning, EPO, säger själv att han är oskyldig och kommer att överklaga domen till Riksidrottsnämnden. Springlfa.se fick en exklusiv intervju med Adils advokat Robert Nilsson som anser att det finns många frågetecken i fallet.

Adil 111

Adil Bouafifs advokat Robert Nilsson pekar på olika saker som enligt honom visar på att Adil kan vara oskyldig till dopning.

– Jag mår inte så bra just nu. Men jag lovar att jag inte dopat mig, säger Hässelbylöparen Adil Bouafif som under sin karriär i Sverige under långa perioder tränat i hemlandet Marocko.
Springlfa.se fick en pratstund med Adils advokat Robert Nilsson som drivit ärendet i Sverige och haft kontakter med det aktuella laboratoriet i Schweiz.
Adil har uppdragit åt advokat Nilsson att överklaga ärendet till Riksidrottsnämnden. Ärendet berör såväl materiella som formella frågor.
– Riksidrottsnämndens ledamöter bör förhoppningsvis bedöma tvistefrågorna på ett annorlunda sätt än vad dopingnämnden har gjort, säger Robert Nilsson.
Adil Bouafif berättar att han testades vid flera tillfällen under EM i Zürich i augusti 2014. Två blodprov och sju urinprov ska ha tagits. Proverna togs under perioden 12 till den 16 augusti.
Laboratoriet har upprättat ett dokument som innehåller en försäkran om att alla uppgifterna i dokumentet är korrekta, en så kallad LDP. LDP är ett dokument som är nödvändigt för att man ska kunna klargöra om laboratorietesterna har utförts enligt gällande riktlinjer.
– Adil har därför begärt att Dopingkommissionen redovisar en LDP. Dopingkommissionen har motsatt sig att medverka till att utredningen kompletteras med LDP. Det innebär att det råder så kallad omvänd bevisbörda där den aktive ska bevisa att dopingkommissionen som sitter på allt material, har upparbetade kontakter med laboratoriet och besitter obegränsade resurser har gjort en felaktig bedömning. Dopingnämnden har således ansett att det åvilar Adil att kontakta laboratoriet och på egen bekostnad sörja för att LDP:n tas fram. Den ersättning som laboratoriet har begärt för att ta fram LDP:n uppgår till 1 000 schweizerfranc per prov. Det innebär att Adil måste betala 60 000-70 000 kronor med egna medel för att kunna motbevisa påståendet om att han har dopat sig. Han måste även betala sitt juridiska ombud med egna medel helt eller delvis. Här kan man verkligen tala om att det råder en orimlig obalans mellan parterna, till nackdel för den aktive då det ovan nämnda visar att det i praktiken är omöjligt för den aktive att föra sin talan på ett rättssäkert vis. Min känsla är att rättssäkerhetsaspekten i dessa ärenden till skillnad mot vad som annars gäller i samhället inte tycks vara en fråga av intresse och därför kan åsidosättas när det gäller dopingärenden, förklarar Robert Nilsson.

images_bb_DSC_9569
Ett av de två prover som gav utslag för EPO togs den 16 augusti, men enligt LDP:n har det provet försetts med en inkomststämpel som visar att det kom till laboratoriet den 15 augusti.
– Det bör rimligen innebära att provet är ogiltigt eller i vart fall att det inte härrör från Adil. När Adil framförde det har laboratoriet ingett en rättelse och anfört att man måste ha skrivit fel datum. Dopingnämnden har godtyckligt accepterat den minst sagt haltande förklaringen, berättar Nilsson och fortsätter:
– Det andra provet som gav utslag för EPO föregicks av att Adil på förmiddagen den 16 augusti lämnade ett urinprov som var negativt. Därefter önskade provtagningspersonalen att han skulle ge ytterligare ett prov. Dessförinnan tvingade man honom till en hotellrestaurang där han förmåddes inta föda och dryck av okänt innehåll. Därefter togs ett nytt prov som var positivt. En fråga som har uppkommit är om ett sådant förfarande är tillåtet enligt WADAS föreskrifter. Adil anser i vart fall inte det och har gjort gällande att provet därmed inte är giltigt. Dopingnämnden har dock utan motivering godtagit förfarandet.
Processen har varit långdragen (ett år och fyra månader) innan ett beslut nu kom om att Adil Bouafif stängs av fram tills 22 september 2016 plus ytterligare två år från alla landslagsuppdrag. Anledning bloddopning genom EPO.
– Att det har tagit så lång tid beror på många olika orsaker. Dels har det varit en rätt omfattande skriftväxling, dels har det rört sig om flera tämligen komplicerade frågor, dels har det i juni 2015 hållits en muntlig förhandling samt har det därefter varit ett tidsödande arbete förenat med stora svårigheter att ta del av LDP:n, säger Robert Nilsson.

images_bb_DSC_9678
Adil sprang den 13 augusti 2014 10 000 meter vid EM i Zürich. Han bröt loppet på grund av skada och avslutade samtidigt säsongen.
– Trots det har han från den 13-16 augusti 2014 dopningstestats flera gånger. Inget av dessa prover frånsett de två som togs den 16 augusti, har varit positiva enligt resultaten. Eftersom det inte framstår som sannolikt att man medvetet dopar sig när säsongen är slut måste provernas riktighet starkt ifrågasättas, berättar Robert Nilsson och fortsätter:
– Gränsvärdet för de aktuella positiva proverna har dessutom förändrats från provtagningstillfället till de senare laboratorieanalyserna. Först låg gränsvärdet för vad som krävs för att provet skall analyseras under tillåtna värden och vid det senare analystillfället hade plötsligt gränsvärdena stigit vilket möjliggjorde en analys. Adil har tagit hjälp av professor Mats Larsson som genom sina utlåtanden har styrkt Adils talan. Dopingnämnden har inte tagit till sig hans argument.
Tror du att Adil kan frikännas från dopning?
– Det är svårt att förutse målets utgång men jag anser att det helt klart finns en rad frågor som bör överprövas av RIN. Under alla förhållanden bör det även om Adil inte frikänns finnas utrymme för strafflindring då han redan ”avtjänat drygt 16 månader vilket är en evighet för en elitidrottare, menar Robert Nilsson.
Adil Bouafif har haft en framgångsrik karriär på svensk mark och deltagit på inomhus-EM 2011, lag-EM 2011, terräng-EM 2011, EM 2012, inomhus-EM 2013 och EM 2014. Han har vunnit sammanlagt 14 SM guld i terränglöpning, på 5 000 meter, 10 000 meter, halvmaraton och maraton.

 Dela på Facebook